Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 5, Issue 5, pp 144–144 | Cite as

‘Een gesprongen adertje’

  • Gré van Gelderen
Euvels

Samenvatting

Af en toe zie je op je spreekuur een patiënt met toevallig een bloeduitstortinkje in het oog. We noemen dit ‘een gesprongen adertje’ of subconjunctivaal hematoom. Het ziet er vaak griezelig uit, maar gaat in een aantal weken vanzelf over. Controleer wel even de bloeddruk.

Literatuur

  1. 1.
    Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg, 2007.Google Scholar
  2. 2.
    NHG-Patiëntenbrief: Bloeduitstorting op het oogwit.www.nhg.org/kennis

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations