Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 5, Issue 5, pp 128–128 | Cite as

Hond trekt baasje met diabetes mee

  • Susan Umans
Journaal
  • 26 Downloads

Samenvatting

Patiënten met diabetes mellitus type 2 moeten meer bewegen, maar weten niet goed hoe. Wandelen met een hond vonden twintig geïnterviewde Schotse patiënten een goed inpasbaar idee. Een mooi voorbeeld van meedenken met de patiënt met een ‘beweegrecept’.

  1. Peel E, et al. Type 2 diabetes and dog walking: patients’ longitudinal perspectives about implementing and sustaining physical activity. Br J Gen Pract 2010;60:570-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Susan Umans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations