Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 27, Issue 2, pp 101–103 | Cite as

Ben Furman & Tapani Ahola (2009). Reteaming. Barneveld: Nelissen. isbn 978 90 2441 825 1, 126 p. prijs: € 18,50. *****

Literatuur
  • 67 Downloads

Ben Furman en Tapani Ahola hebben vele jaren ervaring met het begeleiden van mensen, het coachen van teams en het adviseren van organisaties volgens de principes van de oplossingsgerichte psychologie. In de jaren negentig ontwikkelden zij daarvoor een systematische methode: ‘reteaming’. Dit is een generieke, breed toepasbare, oplossingsgerichte, stapsgewijze methode voor het versterken van de motivatie en het sturen van veranderingsprocessen op basis van samenwerking. Het is een routebeschrijving om met veranderingen in het algemeen om te (leren) gaan (p. 121). Met deze methode kunnen volgens de auteurs individuele personen, maar ook teams en zelfs complete organisaties, geholpen worden bij het oplossen van problemen en het tot stand brengen van gewenste veranderingen.

Inleiding

Ben Furman en Tapani Ahola hebben vele jaren ervaring met het begeleiden van mensen, het coachen van teams en het adviseren van organisaties volgens de principes van de oplossingsgerichte psychologie. In de...

Bibliografie

  1. Kapteyn, B. (1994). Diagnose van organisatieproblemen. In J. Gerrichhauzen, A. Kampermann & F. Kluytmans (red.), Interventies bij organisatieverandering (pp. 67-94). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen/Heerlen: Open Universiteit.Google Scholar
  2. Scheff, Th.J. (1969). De psychisch gestoorde en zijn milieu. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations