Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 27, Issue 2, pp 53–54 | Cite as

Redactioneel

Redactioneel
  • 11 Downloads

Dit tweede nummer van de 27e jaargang biedt gevarieerde teksten over professionele begeleiding, artikelen zowel als rubrieksteksten. Geopend wordt door Mariëtte Pellegrom, die in haar bijdrage Supervisie en andere begeleidingsvormen binnen de forensische psychiatrie laat zien hoe in een residentiële behandelsetting verschillende vormen van professioneel begeleiding differentieel worden ingezet. Hoewel haar overwegingen voortkomen uit haar eigen specifieke begeleidingspraktijk, zijn de achterliggende overwegingen wel degelijk van belang voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met het organiseren van professionele begeleiding, waar dan ook en hoe dan ook.

Dit tweede nummer van de 27e jaargang biedt gevarieerde teksten over professionele begeleiding, artikelen zowel als rubrieksteksten. Geopend wordt door Mariëtte Pellegrom, die in haar bijdrage Supervisie en andere begeleidingsvormen binnen de forensische psychiatrie laat zien hoe in een residentiële behandelsetting verschillende...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations