Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 27, Issue 1, pp 51–52 | Cite as

Ontvangen

  • Harald Pühl
Literatuur
  • 23 Downloads

Samenvatting

Veel mensen komen vroeg of laat voor de opdracht te staan hun persoonlijke spiritualiteit te verbinden met hun dagelijks werk. Vraag is je die verbinding kunt maken in een werkomgeving die zo dikwijls geregeerd wordt door vaste patronen en korte-termijnbelangen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Harald Pühl
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations