Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 27, Issue 1, pp 32–38 | Cite as

De Myers Briggs Type Indicator in supervisie

  • Miesche de Feber
De Gereedschapskist

Samenvatting

In het eerste contact spreken supervisanten vaak een gevoel van onbehagen uit met de huidige werksituatie en wensen daarin verandering te brengen. Opmerkingen als: ‘Ik moet assertiever worden van mijn baas’, ‘Ik wil meer deelnemen in vergaderingen’, of: ‘Als manager heb ik moeite met delegeren’, blijken als wens of verzuchting alleen de aanleiding te zijn om in supervisie te gaan.

Bibliografie

  1. Briggs Myers, I. (1997). Introduction to type: A description of the theory and applications of the Myers Briggs Type Indicator. Palo Alto, ca: ccp.Google Scholar
  2. Briggs Myers, I. (2003). mbti manual. Palo Alto, ca: cpp.Google Scholar
  3. Hirsh, S.K., & Kummerow, J. (2003). Life types. Zaltbommel: Thema.Google Scholar
  4. Kummerow, J. (2003). Work types. Zaltbommel: Thema.Google Scholar
  5. Siegers, F., & Haan, D. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations