Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 38, Issue 3, pp 146–147 | Cite as

Wie heeft het grootste probleem van het land?

  • Gerjo Kok
Boekbesprekingen
  • 27 Downloads

Samenvatting

Een hele serie experts op allerlei terreinen van gezondheid in relatie tot adolescentie hebben meegewerkt aan dit boek dat bestaat uit drie delen en 27 hoofdstukken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations