Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 38, Issue 3, pp 143–144 | Cite as

Omgaan met onzekerheid bij levenskeuzes ‘Hollywood stijl’

  • Stef Decoene
Boekbesprekingen
  • 59 Downloads

Samenvatting

Elke modale levensloop kent schijnbaar rustig voortkabbelende periodes, gepunctueerd door grote of kleine beslissingen die diepe impact kunnen hebben, plotse breuken of zich opbouwende spanningen die tot ontlading en verandering leiden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations