Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 38, Issue 2, pp 105–106 | Cite as

Een kritische beschouwing van het Nederlandse preventiebeleid

  • Greet Kayaert
Boekbesprekingen
  • 12 Downloads

Samenvatting

Willem de Regt schrijft in 75 opiniestukjes zijn kritische visie neer op het Nederlandse preventiebeleid vanuit het standpunt van een insider. Het boek richt zich naar iedereen die betrokken is bij de Nederlandse volksgezondheid, het is met name een oproep om stil te staan bij bepaalde aspecten ervan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations