Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 38, Issue 1, pp 48–49 | Cite as

Herkennen en behandelen van spiritueel misbruik

  • Jean-Marie Decuypere
Boekbesprekingen

Samenvatting

A. Schilder (2009). Spiritueel misbruik. De gevaren van goeroes, paragnosten en sekten. Kampen: Uitgeverij Ten Have

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations