Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 4, Issue 2, pp 49–51 | Cite as

Dossier schetst impact van armoede op gezinsleven

  • Joanka Prakken
Rubriek NJi
  • 797 Downloads

Samenvatting

Een op de twaalf huishoudens in Nederland heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens en loopt daardoor meer risico op schulden en isolement. Het digitale dossier Armoede in gezinnen van het Nederlands Jeugdinstituut laat zien wat armoede doet met ouders en kinderen. Het bevat feiten en cijfers, en informatie over beleid, onderzoek en interventies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Joanka Prakken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations