Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 53, Issue 10, pp 556–561 | Cite as

Verbetert feedback van patiënten de consultvaardigheden van huisartsen-in-opleiding?

 • Marcel Reinders
 • Nettie Blankenstein
 • Henriëtte van der Horst
 • Dirk Knol
 • Piet Schoonheim
 • Harm van Marwijk
Onderzoek
 • 40 Downloads

Samenvatting

Reinders ME, Blankenstein NH, Van der Horst HE, Knol D, Schoonheim PL, Van Marwijk HWJ. Verbetert feedback van patiënten de consultvaardigheden van huisartsen-in-opleiding? Huisarts Wet 2010;53(10):556-61.

Inleiding Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of een programma met feedback door patiënten dat is toegevoegd aan het bestaande onderwijs in arts-patiëntcommunicatie tot betere consultvaardigheden leidt van artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (aios). We wilden ook nagaan of procesmaten, zoals de intensiteit van deelname aan het programma, het effect van de interventie beïnvloeden.

Methoden In het kader van een gecontroleerde trial in 2006 volgde een subcohort van eerstejaars-aios van het VUmc een trainingsprogramma in patiëntenfeedback, dat was toegevoegd aan het reguliere onderwijs in arts-patiëntcommunicatie (interventiegroep, n = 23). Een subcohort volgde alleen het reguliere onderwijs (controlegroep, n = 30). Gestandaardiseerde simulatiepatiënten bezochten de praktijken en maakten video-opnamen van de consulten als beginmeting en na drie maanden (na de interventie). We wezen de video-opnamen gerandomiseerd toe aan acht getrainde docenten voor beoordeling aan de hand van de MAAS-Globaal (scores van 0-6). We analyseerden de resultaten met een multiniveau, lineair regressiemodel.

Resultaten De gegevens van 50 aios waren beschikbaar voor follow-upanalyse. Aios in zowel de interventiegroep als in de controlegroep verbeterden hun consultvaardigheden: de gemiddelde begin- en follow-upscores van de MAAS-Globaal waren respectievelijk 3,29 (sd 0,75) en 3,54 (sd 0,66), voor alle aios (p = 0,047). De verbetering in MAAS-Globaal-score in de interventiegroep verschilde niet significant van die in de controlegroep. Uit de subgroepanalyse bleek dat de consultvaardigheden van de actiefste deelnemende aios het meest verbeterden.

Conclusie Hoewel de uitgangswaarden reeds hoog waren, verbeterden de consultvaardigheden in beide groepen significant. Dit is op zich geruststellend voor de huidige onderwijsmethoden. Het programma met feedback door patiënten gaf geen extra verbetering in de consultvaardigheden, maar op grond van de subgroepanalyse kunnen we stellen dat een striktere implementatie van de interventie tot betere resultaten kan leiden.

onderzoek onderwijs consultvoering 

Literatuur

 1. 1.
  Kurtz S, Silverman J, Draper J. Teaching and learning communication skills in medicine. Oxford: Radcliff Publishing, 2005.Google Scholar
 2. 2.
  Stewart MA. Effective physician-patient communication and health outcomes: a review. CMAJ 1995;152:1423-33.Google Scholar
 3. 3.
  Kramer AW, Dusman H, Tan LH, Jansen JJ, Grol RP, Van der Vleuten CP. Acquisition of communication skills in postgraduate training for general practice. Med Educ 2004;38:158-67.Google Scholar
 4. 4.
  Frank J, Jabbour M. Report of the CanMEDS Phase IV Working Groups. Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, 2005. Google Scholar
 5. 5.
  Hobma S, Ram P, Muijtjens A, Van der Vleuten C, Grol R. Effective improvement of doctor-patient communication: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2006;56:580-6.Google Scholar
 6. 6.
  Veloski J, Boex JR, Grasberger MJ, Evans A, Wolfson DB. Systematic review of the literature on assessment, feedback and physicians’ clinical performance: BEME Guide No. 7. Med Teach 2006;28:117-28.Google Scholar
 7. 7.
  Overeem K, Faber MJ, Arah OA, Elwyn G, Lombarts KM, Wollersheim HC, et al. Doctor performance assessment in daily practice: does it help doctors or not? A systematic review. Med Educ 2007;41:1039-49.Google Scholar
 8. 8.
  Brinkman WB, Geraghty SR, Lanphear BP, Khoury JC, Gonzalez del Rey JA, Dewitt TG, et al. Effect of multisource feedback on resident communication skills and professionalism: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:44-9.Google Scholar
 9. 9.
  Brody DS. Feedback from patients as a means of teaching nontechnological aspects of medical care. J Med Educ 1980;55:34-41.Google Scholar
 10. 10.
  Campbell C, Lockyer J, Laidlaw T, MacLeod H. Assessment of a matched-pair instrument to examine doctor-patient communication skills in practicing doctors. Med Educ 2007;41:123-9.Google Scholar
 11. 11.
  Duberstein P, Meldrum S, Fiscella K, Shields CG, Epstein RM. Influences on patients’ ratings of physicians: Physicians demographics and personality. Patient Educ Couns 2007;65:270-4.Google Scholar
 12. 12.
  Evans RG, Edwards A, Evans S, Elwyn B, Elwyn G. Assessing the practicing physician using patient surveys: a systematic review of instruments and feedback methods. Fam Pract 2007;24:117-27.Google Scholar
 13. 13.
  Makoul G, Krupat E, Chang CH. Measuring patient views of physician communication skills: development and testing of the Communication Assessment Tool. Patient Educ Couns 2007;67:333-42.Google Scholar
 14. 14.
  Williams S, Weinman J, Dale J, Newman S. Patient expectations: what do primary care patients want from the GP and how far does meeting expectations affect patient satisfaction? Fam Pract 1995;12:193-201.Google Scholar
 15. 15.
  Vingerhoets E, Wensing M, Grol R. Feedback of patients’ evaluations of general practice care: a randomised trial. Qual Health Care 2001;10:224-8.Google Scholar
 16. 16.
  Greco M, Pocklington S. Incorporating patient feedback into vocational training: An interpersonal skills development exercise for GP trainers and registrars. Educ Prim Care 2001;12:285-91.Google Scholar
 17. 17.
  Haywood K, Marshall S, Fitzpatrick R. Patient participation in the consultation process: A structured review of intervention strategies. Patient Educ Couns 2006;63:12-23.Google Scholar
 18. 18.
  Reinders ME, Blankenstein AH, Van Marwijk HWJ, Schleypen H, Schoonheim PL, Stalman WA. Development and feasibility of a patient feedback programme to improve consultation skills in general practice training. Patient Educ Couns 2008 Jul;72:12-9.Google Scholar
 19. 19.
  Reinders ME, Blankenstein AH, Knol DL, De Vet HCW, Van Marwijk HWJ. Validity aspects of the patient feedback questionnaire on consultation skills (PFC), a promising learning instrument in medical education. Patient Educ Couns 2009;76:202-6.Google Scholar
 20. 20.
  Fidler H, Lockyer JM, Toews J, Violato C. Changing physicians’ practices: the effect of individual feedback. Acad Med 1999 Jun;74:702-14.Google Scholar
 21. 21.
  Cheraghi-Sohi S, Bower P. Can the feedback of patient assessments, brief training, or their combination, improve the interpersonal skills of primary care physicians? A systematic review. BMC Health Serv Res 2008;8:179.Google Scholar
 22. 22.
  Duffy FD, Gordon GH, Whelan G, Cole-Kelly K, Frankel R. Assessing competence in communication and interpersonal skills: the Kalamazoo II report. Acad Med 2004;79:495-507.Google Scholar
 23. 23.
  Greco M, Brownlea A, McGovern J. Impact of patient feedback on the interpersonal skills of general practice registrars: results of a longitudinal study. Med Educ 2001;35:748-56.Google Scholar
 24. 24.
  Wensing M, Vingerhoets E, Grol R. Feedback based on patient evaluations: a tool for quality improvement? Patient Educ Couns 2003;51:149-53.Google Scholar
 25. 25.
  Ram P, Grol R, Rethans JJ, Schouten B, Van der Vleuten C, Kester A. Assessment of general practitioners by video observation of communicative and medical performance in daily practice: issues of validity, reliability and feasibility. Med Educ 1999;33:447-54.Google Scholar
 26. 26.
  Van Thiel J, Ram P, Van Dalen J. Maas-Global. Manual 2000. Maastricht, 2003. Google Scholar
 27. 27.
  Cohen J. Statistical power for the behavioral sciences. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.Google Scholar
 28. 28.
  Altman DG, Schulz KF, Moher D, Egger M, Davidoff F, Elbourne D, et al. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials: explanation and elaboration. Ann Intern Med 2001;134:663-94.Google Scholar
 29. 29.
  Grol R, Mokkink H, Helsper-Lucas A, Tielens V, Bulte J. Effects of the vocational training of general practice consultation skills and medical performance. Med Educ 1989;23:512-21.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Marcel Reinders
  • 1
 • Nettie Blankenstein
 • Henriëtte van der Horst
 • Dirk Knol
 • Piet Schoonheim
 • Harm van Marwijk
 1. 1.

Personalised recommendations