Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 53, Issue 10, pp 522–522 | Cite as

Rectificatie

Journaal
  • 12 Downloads

Samenvatting

In de vorige Huisarts en Wetenschap (nr. 9) staat op pagina 515 in de rubriek PEARLS een foutieve dosering van acetylsalicylzuur vermeld. Bij ‘conclusie auteurs’ staat dat acetylsalicylzuur 100 mg een effectieve behandeling is van migraineaanvallen. De juiste dosering moet zijn: 1000 mg acetylsalicylzuur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations