Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 511–511 | Cite as

Anale jeuk

  • Henk Schers
Spreekuur!

Samenvatting

Jeuk in de anale regio is vervelend en hinderlijk. De meeste patiënten gaan hiervoor niet naar de huisarts, maar zo nu en dan wordt deze er wel mee geconfronteerd. Voor patiënten is het vaak een gênant probleem. Voor de huisarts is het lang niet altijd eenvoudig vast te stellen wat de precieze oorzaak van de anale jeuk is. En daarmee is de keuze voor de juiste behandeling evenmin eenvoudig.

jeuk spreekuur! 

Literatuur

  1. 1.
    Kuehn HG, Gebbensleben O, Hilger Y, Rohde H. Relationship between anal symptoms and anal findings. Int J Med Sci 2009;6:77-84.Google Scholar
  2. 2.
    MacLean J, Russell D. Pruritus ani. Aust Fam Physician 2010;39:366-70.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations