Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 464–467 | Cite as

Effecten van gestructureerde COPD-zorg vanuit zorginkoopperspectief

 • Paul van Dijk
 • Onno van der Galiën
 • Aldien Poll
Onderzoek
 • 25 Downloads

Samenvatting

Van Dijk P, Van der Galiën O, Poll A. Effecten van gestructureerde COPD-zorg vanuit zorginkoopperspectief. Huisarts Wet 2010;53(9):464-7.

Inleiding We hebben onderzoek gedaan naar de effecten van gestructureerde COPD-zorg door huisartsen die moet leiden tot een betere instelling, een betere kwaliteit van leven en minder exacerbaties.

Methode Uit alle verzekerden bij zorgverzekeraar Agis stelden we een cohort van verzekerden samen van veertig jaar en ouder, die op het moment van inclusie geen medicatie gebruikten voor diabetes of hart- en vaatziekten en geen medicatie voor de luchtwegen. Ze stonden ingeschreven bij drie groepen Amsterdamse huisartsen: een groep gestructureerde zorg, inclusief een kaderhuisarts COPD (referentiegroep), de overige huisartsen in dezelfde regio en de overige huisartsen in de stad (controlegroepen). We hebben de starters met luchtwegmedicatie over een periode van vijf jaar in beeld gebracht om een indruk te krijgen van de vergelijkbaarheid op aantallen gebruikers en lengte van het gebruik. In het vijfde jaar hebben we de relatieve risico’s op de kans op opname vanwege COPD en het gebruik van een prednisonstootkuur en antibiotica gemeten.

Resultaten Het omderzochte cohort bestond uit 105.902 verzekerden. In alledrie de groepen patiënten was de proportie starters met luchtwegmedicatie en de duur van het gebruik vergelijkbaar. In de controlegroepen bleek de kans op opname in een ziekenhuis bijna 2,5 maal zo hoog en was de kans op gebruik van een prednisonstootkuur en antibiotica 1,3 maal zo hoog.

Conclusie Gestructureerde COPD-zorg lijkt tot betere zorguitkomsten te leiden en de zorginkoop voor deze groep patiënten zou zich daar meer op moeten richten.

onderzoek COPD kwaliteitsbeleid 

Abstract

Van Dijk P, Van der Galiën O, Poll A. Effect of structured care for COPD patients from a health insurance perspective. Huisarts Wet 2010;53(9):464-7.

Introduction We investigated whether coordinated and structured care provided by general practitioners for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) leads to better disease management and improved patient outcomes, namely, fewer exacerbations and a better quality of life.

Method Patients insured with the Agis Health Insurance Company who were older than 40 years and not taking drugs for respiratory diseases or cardiovascular diseases at the time of inclusion participated in this study. They were on the lists of three groups of general practitioners in Amsterdam: GPs who offered structured care, including a GP specialized in COPD (intervention group), GPs in the same area, and GPs in other areas of Amsterdam (control groups). Patients who started using drugs for respiratory diseases were followed up for 5 years, to determine whether the groups were similar in terms of number of new users and duration of medicine use. In year 5, we assessed the relative risk of hospital admission for COPD, and the use of high-dose prednisone therapy and antibiotics.

Results The cohort consisted of 105,942 individuals. The proportion of new users of respiratory drugs and the duration of medicine use were similar in the three groups. The risk of hospitalization was nearly 2.5-times higher and the use of high-dose prednisone therapy and antibiotics was 1.3-times higher in the control groups than in the intervention group.

Conclusion Structured care for COPD patients would appear to lead to better clinical outcomes. Health insurance companies should encourage this type of care for these patients.

Literatuur

 1. 1.
  Van Dijk P, Hogervorst W. Quality based purchasing and quality improvement in general practice [Proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2008.Google Scholar
 2. 2.
 3. 3.
  Lemmens K, Strating M, Huijsman R, Nieboer A. Professional commitment to changing chronic illness care: results from disease management programmes. Int J Qual Health Care 2009;21:233-42.Google Scholar
 4. 4.
  Meulepas M, Jacobs J, Smeenk F, Smeele I, Lucas A, Bottema B, et al. Effect of an integrated primary care model on the management of middle-aged and old patients with obstructive lung diseases. Scand J Prim Health Care 2008;25:186-92.Google Scholar
 5. 5.
  Van der Galiën O. COPD onder de knie. Onderzoek naar verschillen in uitkomstmaten van exacerbaties bij COPD-patiënten, tussen huisartsenpraktijken in Amsterdam. Eindverslag masteropleiding epidemiologie. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2008.Google Scholar
 6. 6.
  Vlems F, Stam P, Poll A. Zorginkoop en de CQ-index. Tijdschr Soc Gezondheidsz 2008;8:426-27.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Paul van Dijk
  • 1
 • Onno van der Galiën
 • Aldien Poll
 1. 1.

Personalised recommendations