Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 461–461 | Cite as

Een bommetje onder het geloof in statines?

Journaal
  • 18 Downloads

Samenvatting

Recentelijk verscheen een meta-analyse over de effecten van statines op de totale sterfte bij patiënten met een vergrote kans op hart- en vaatziekten, maar die daarmee vooraf niet bekend waren (primaire preventie). Statines hadden daarin geen glansrol.

journaalbericht statine 

 

  1. Ray KK, et al. Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention. A meta-analysis of 11 randomized controlled trials involving 65.229 participants. Arch Intern Med 2010;170:1024-31.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations