Advertisement

VERENIGINGSNIEUWS

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Waar moet ik beginnen? Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Te beginnen met de strategische leidraad 2011-2016. Door het bestuur en medewerkers van het Kwaliteitsbureau zijn de bouwstenen voor dit document gelegd. Maar dat is niet genoeg! Uw input is nodig om de leidraad van ons allemaal te maken. Daarom ontving u van onze voorzitter een brief met het verzoek om mee te werken aan een enquête.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations