Advertisement

Preventie van gewichtsstijging bij jonge volwassenen: is een werkplekbenadering effectief?

  • André Weel
REFERAAT
  • 31 Downloads

Samenvatting

Leefstijlinterventies binnen arbeidsorganisaties winnen aan populariteit. Ook het aantal onderzoeken naar de effectiviteit van deze interventies neemt toe. Een vanuit Maastricht geleide groep onderzoekers publiceerde onlangs de resultaten van een studie uit het door de Nederlandse Hartstichting geïnitieerde programma ‘Nederlands onderzoeksprogramma preventie van gewichtstoename’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • André Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations