Advertisement

Proefschriftbespreking

  • Jerry Spanjer
PROEFSCHRIFTBESPREKING
  • 29 Downloads

Samenvatting

Een proefschrift vanuit de dagelijkse praktijk. Zo kan het onderzoek naar het gesprek tussen verzekeringsarts en cliënt van de Groninger Jerry Spanjer wel gekenmerkt worden. Het gesprek met de cliënt is in Nederland bepalend voor het uiteindelijke uitkeringsresultaat. Wie vaart op de objectiviteit van maat en getal, kan het hiermee lastig hebben. Een gedegen onderzoek naar de uitvoering van de gespreksvoering is dan ook op zijn plaats.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Jerry Spanjer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations