Advertisement

Verwaarloosd talent… hoogbegaafde volwassenen Daar valt meer uit te halen!

NIEUWS
  • 38 Downloads

Samenvatting

Met deze leuze heeft het Instituut Hoogbegaafdheid volwassenen, het IHBV, zich op 29 mei 2010 naar buiten gepresenteerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations