Advertisement

Repliek

  • Monique Loo
  • Noks Nauta
LEZERSFORUM
  • 4 Downloads

Samenvatting

Wij danken collega Duits voor zijn reactie. Hij brengt praktijkervaring in en maakt zo expliciet wat vaak in de praktijk van de eerstelijnsprofessional speelt: psychische problematiek die zich in eerste instantie presenteert als een diffuus beeld waarbij stressgerelateerde klachten en symptomen op de voorgrond staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Monique Loo
    • 1
  • Noks Nauta
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations