Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 5, pp 31–33 | Cite as

Diagnostiek van schema modi

  • Jill Lobbestael
Psychodiagnostiek

Samenvatting

Diagnostiek van schema modi is een centrale stap in de beginfase van schemagerichte therapie. In dit artikel wordt een nieuwe vragenlijst geïntroduceerd waarmee de aanwezigheid van modi kan worden bepaald: de Schema Mode Inventory (SMI;). Daarnaast wordt de ontwikkeling, psychometrie en een aantal valkuilen en tips aangehaald in het gebruik van de SMI.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations