Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 4, pp 25–27 | Cite as

Meten omdat geen cliënt hetzelfde is: over acceptatie van onzekerheid

  • B. Tiemens
  • G. de Niet
  • A. Kaasenbrood
Forum
  • 138 Downloads

Samenvatting

Ons boek ‘Evidence based werken in de GGZ’1 dat net is verschenen, hadden we kunnen beginnen met de laatste zin uit het artikel van Dineke smit in het vorige nummer van PsychoPraktijk: ‘We moeten de complexiteit van de GGZ erkennen en leren omgaan met de daarbij behorende onzekerheden’2. Mooier hadden we het uitgangspunt van ons boek niet kunnen beschrijven. Toch maken we andere keuzes om hiermee om te gaan dan smit, zoals we hieronder zullen uitleggen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations