Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 3, pp 20–22 | Cite as

Omgaan met slapeloosheid

 • Monique Hulsbergen
 • Marieke de Gier
 • Marthe Sernee
Cliëntenvoorlichting
 • 500 Downloads

Samenvatting

Slapeloosheid, ook wel insomnie genoemd, is de meest voorkomende slaapstoornis. Ook al heeft iemand die lijdt aan slapeloosheid voldoende tijd en gelegenheid om te slapen, toch klaagt hij over moeite met inslapen, meerdere langdurige slaaponderbrekingen en/of te vroeg ontwaken. Deze bijdrage gaat in op de kenmerken, veel voorkomende oorzaken van slapeloosheid, en wat er aan te doen is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Monique Hulsbergen
  • 1
 • Marieke de Gier
  • 1
 • Marthe Sernee
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations