Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 37–37 | Cite as

Effectieve behandelingen voor de borderline persoonlijkheidsstoornis

Gesignaleerd
  • 485 Downloads

Samenvatting

De borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een zeer ernstige psychische stoornis met veel negatieve persoonlijke, sociale en maatschappelijke consequenties, zoals crisissen, opnames en veel persoonlijk leed. Jarenlang werd de behandeling van de BPS als heel moeilijk zo niet onmogelijk beschouwd. De laatste jaren zijn echter de behandeling van deze stoornis en het onderzoek daarnaar sterk in de lift. Er zijn nu verschillende effectieve en goed onderzochte behandelingen beschikbaar, zoals de dialectische gedragstherapie, transference focused psychotherapie, mentalisation based therapie en schemagerichte cognitieve therapie. Deze laatste behandelmethode bleek zeer effectief in een groot multicentre onderzoek in Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations