Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 2–2 | Cite as

Redactioneel

  • Sako Visser
Redactioneel
  • 20 Downloads

Samenvatting

Beste lezers, de wereld van de geestelijke gezondheidszorg is volop in beweging. Er zijn gunstige, maar ook minder gunstige, en moeizame ontwikkelingen. Eén van de gunstige zaken is de steeds verdere ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. Er komen nieuwe richtlijnen uit, zoals kort geleden de richtlijn over huiselijk geweld (de auteurs zijn trouwens niet zo gelukkig met de term huiselijk, klinkt veel te gezellig terwijl het dat absoluut niet is. Domestic violence klinkt dan toch anders). En reeds bestaande richtlijnen krijgen een zogeheten update. Dat is het geval bij de richtlijnen angststoornissen en depressie. In dat verband is in dit nummer van PsychoPraktijk een interview opgenomen met Ton van Balkom, een bevlogen psychiater en hoogleraar die tevens voorzitter is van de werkgroep die deze update heeft gerealiseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Sako Visser
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations