Advertisement

Maatwerk

, Volume 11, Issue 3, pp 35–35 | Cite as

Tosti’s

  • Miriam Berends
klaar voor de start?
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het tostiijzer ziet al zwart van de aangebakken boterhammen. ‘Haal je die boterham er zo tussenuit?’ De jongen staat op en peutert verkoolde restjes van het ijzer. We zitten aan de keukentafel te lunchen. Ik en nog twee jongeren. Een van hen vertelt over een vriend van hem, Max. Max komt uit een gezin van twaalf kinderen. Hij zorgt voor zijn broertjes en zusjes en zijn ouders hebben vaak ruzie. Max voelt zich ongelukkig en zou net als zijn vriend wel graag in een woning als deze willen wonen. De jongen aan tafel vraagt me hoe hij zijn vriend daarbij kan helpen. Ik vertel hem dat Max zijn persoonlijke verhaal op school kan doen bij zijn leraar. Of hij kan bij de huisarts vertellen over zijn problemen thuis. We hebben het nog een tijdje over Max en al gauw praat iedereen over zichzelf en hoe hun eigen aanmelding bij het Regionaal Jeugdzorg Centrum is verlopen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Miriam Berends

There are no affiliations available

Personalised recommendations