Maatwerk

, Volume 11, Issue 3, pp 1–1 | Cite as

Op missie

  • Margot Scholte
redactioneel
  • 24 Downloads

Samenvatting

Terug naar de basis is het thema van mijn lectorale rede Oude waarden in nieuwe tijden. Ik reis stad en land af om mijn boodschap te verkondigen. Het liefst ook onder degenen die het niet willen horen. Ik voel me net een missionaris.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Margot Scholte

There are no affiliations available

Personalised recommendations