Advertisement

Maatwerk

, Volume 11, Issue 3, pp 1–1 | Cite as

Op missie

  • Margot Scholte
redactioneel
  • 25 Downloads

Samenvatting

Terug naar de basis is het thema van mijn lectorale rede Oude waarden in nieuwe tijden. Ik reis stad en land af om mijn boodschap te verkondigen. Het liefst ook onder degenen die het niet willen horen. Ik voel me net een missionaris.

Terug naar de basis is het thema van mijn lectorale rede Oude waarden in nieuwe tijden. Ik reis stad en land af om mijn boodschap te verkondigen. Het liefst ook onder degenen die het niet willen horen. Ik voel me net een missionaris.

Gelukkig valt mijn boodschap vaak in vruchtbare aarde. Veel organisaties voor maatschappelijk werk, niet alleen algemeen maatschappelijk werk, zien het belang van een herpositionering van de maatschappelijk werker. Een plek in de buurt, dicht tegen de leefwereld van mensen aan, om vanuit een generalistisch kader vroegtijdig, zo licht mogelijk maar wel gericht in te grijpen. Zorgen dat kwetsbare bewoners zichzelf met hulp van hun omgeving aan hun misère kunnen ontworstelen.

Deze wijkmaatschappelijk werkers hebben een aantal ‘oude’ competenties hard nodig. Naast cliënten staan, maar hen ook durven aansporen, door elkaar rammelen desnoods. Situaties van cliënten kunnen ‘hertalen’, en ze ook kunnen verbinden met het bredere netwerk en met de systemen van andere professionals.

Zij hebben een beroepsvereniging nodig die hen hierin aanspoort en krachtig ondersteunt. Ze hebben opleidingen nodig die hen aanspreken vanuit een eigentijds en uitdagend profiel. En ze verdienen werkgevers die hen ruimte bieden om zich verder te ontwikkelen (masteropleidingen volgen!) en die hun ervaring en brede generalisme belonen met een passend salaris. Maatschappelijk werk moet op alle fronten ambitie tonen en keuzes maken.

Het valt me op dat veel maatschappelijk werkers in het veld – meer dan hun managers – vast willen houden aan praten in de spreekkamer. Alsof het werken in de wijk minder hoogstaand is, minder effect sorteert en minder belangrijk is. Werken in de spreekkamer en werken in de wijk moet geen of-of zaak zijn maar moet naast elkaar bestaan. Op dit moment betekent dat meer aandacht voor de wijk zodat er een beter evenwicht ontstaat. De eerste stappen in deze richting zijn gezet. Nu nog op grote schaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Margot Scholte

There are no affiliations available

Personalised recommendations