Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 9, Issue 3, pp 139–139 | Cite as

Addavid

  • Bohn Stafleu van Loghum Houten
Article
  • 16 Downloads

Samenvatting

In het septembernummer van 2009 schreef ik een recensie over ADDaisy, een leuk kinderboek voor meisjes met (u raadt het al…) ADD. Naast de lovende woorden was een kritische noot dat het boek wel erg meisjesachtig was (overdosis aan lila en bloemetjestekeningen). Jongens met ADD zouden dit boek niet zonder reputatieschade kunnen tonen aan hun vrienden; zij zouden dan (terechte) vragen kunnen gaan krijgen over hun genderidentiteit of geaardheid. Auteur en gz-psycholoog Tirtsa Ehrlich kreeg (weliswaar in andere bewoordingen) soortgelijke reacties van anderen en het leuke is dat ze hier ook echt iets mee heeft gedaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum Houten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations