Advertisement

Kind adolescent praktijk

, Volume 6, Issue 2, pp 75–77 | Cite as

Oom Dagobert

  • Anneke eenhoorn
frictie
  • 8 Downloads

Samenvatting

Vanaf januari 2008 moest iedereen in de ggz aan de slag met de DBC’s. Voordat het systeem werd ingevoerd, was er heel veel gemopper over. Na de invoering werd het gemor er niet minder op. Iedereen kon wel iets bedenken, waarom een dergelijk registratiesysteem niet functioneel zou kunnen zijn. Zo was er de klacht dat het ingevoerde systeem erg veel tijd zou gaan kosten om secuur genoeg in te kunnen vullen. Al het werk aan administreren zou ten koste gaan van de daadwerkelijke zorg voor de klanten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Anneke eenhoorn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations