Advertisement

Denkbeeld

, Volume 22, Issue 5, pp 30–32 | Cite as

De Roze Loper

  • Loes den Hollander
Acceptatie van homoseksualiteit in de ouderenzorg
  • 173 Downloads

Samenvatting

Hoe zorg je ervoor dat homoseksuele ouderen zich veilig voelen in een zorginstelling en voor hun geaardheid durven uitkomen. In Nijmegen is vanuit het plaatselijke COC het project ‘De Roze Loper’ ontstaan dat verzorgingshuizen begeleidt bij het het opzetten van een ‘homovriendelijk’ beleid. Inmiddels krijgt het idee landelijke navolging. Loes den Hollander sprak met Clem Bongers, een van de initiatiefnemers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Loes den Hollander
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations