Advertisement

Denkbeeld

, Volume 22, Issue 5, pp 22–25 | Cite as

Een beetje vreemd…

  • Sylvia Heijnen-Kohl
Autisme bij ouderen
  • 330 Downloads

Samenvatting

De relatief stabiele sociale structuur waarin de huidige generatie ouderen is opgegroeid, heeft autistische stoornissen in sommige gevallen lange tijd verhuld. Door maatschappelijke veranderingen en het wegvallen van vertrouwde patronen op oudere leeftijd, treden deze alsnog aan het licht en krijgt ook de ouderenzorg ermee te maken. Waaraan kun je een autistische stoornis herkennen en hoe ga je om met dergelijke ouderen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations