Advertisement

Denkbeeld

, Volume 22, Issue 5, pp 10–12 | Cite as

‘Geen water bij de wijn!’

  • Mieke Hollander
De missie van Geriant
  • 48 Downloads

Samenvatting

Stichting Geriant in Noord-Holland timmert al tien jaar aan de we gals het gaat om zorg-vernieuwing voor mensen met dementia. Casemanagement spelt een centrale rol in het concept van Geriant. Mieke Hollander sprak voor DENKBEELD met directeur Jan Vuister over verleden, heden en toekomst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Mieke Hollander
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations