Advertisement

Bijblijven

, Volume 26, Issue 7, pp 40–51 | Cite as

Q-koortsuitbraak in Nederland, een terugblik

 • R. A. M. Besselink
Artikel
 • 42 Downloads

Samenvatting

Ondanks dat Q-koorts al vele jaren een ziekte is die met enige regelmaat in Nederland voorkomt, bestond er bij medici en microbiologen tot voor kort relatief weinig aandacht voor dit probleem. Q-koorts is sinds 1975 een meldingsplichtige ziekte van categorie C, met een incidentie van 5-25 ziektegevallen per jaar. Vanaf 2007 is dit dramatisch veranderd. Hoewel aanvankelijk aarzelend op gang gekomen, kwam er uiteindelijk uitgebreide landelijke aandacht voor Q-koorts en bleken zware preventieve maatregelen noodzakelijk om de uitbraak tot staan te brengen. In deze bijdrage zal een beeld worden geschetst van het verloop van de uitbraak. Ook zal uitvoerig worden stilgestaan bij de ziekte zelf, de complicaties en de late gevolgen die hierbij op kunnen treden. De naam Q-koorts is afkomstig van het Engelse woord query, hetgeen vraagteken betekent. Helaas is Q-koorts tot op de dag van vandaag nog steeds een ziekte die zich met vele vraagtekens lijkt te omringen.

Literatuur

Aanbevolen literatuur

 1. Limonard G. et al. One year follow-up of patients of the ongoing Dutch Q fever outbreak; clinical, serological and echocardiographic findings. Infection (geaccepteerd voor publicatie). doi 10.1007/s15010-010-0052-xGoogle Scholar
 2. Nabuurs-Franssen MH, Weerts-Pothoff G, Horrevorts AM, Besselink R, Schneeberger PM, Groot CAR. Als de vraag Q-koorts is: diagnostiek en behandeling van Q-koorts. Ned Tijdschr Med Microbiol 2008;16:20-5.Google Scholar
 3. Persoon M. Q-koorts in Nederland: klinisch beeld, diagnostiek en therapie. Huis Wet 2010;53:5.Google Scholar
 4. Steenbergen JE van, Speelman P, Morroy G, Marcelis JH, Groot CAR, Ruikes FGH. Een uitbraak van Q-koorts in Nederland - mogelijk verband met geiten. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:1998-2003.Google Scholar
 5. Wegdam-Blans MCA, Nabuurs-Franssen MH, Horrevorts AM, Peeters MF, Schneeberger PM, Bijlmer HA. Laboratoriumdiagnostiek van acute Q-koorts, Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A2388.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • R. A. M. Besselink
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations