Advertisement

Bijblijven

, Volume 26, Issue 7, pp 14–21 | Cite as

Outbreakmanagement in Nederland

 • C. M. Swaan
 • A. Timen
Artikel
 • 84 Downloads

Samenvatting

Outbreakmanagement in Nederland is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van lokale uitbraken ligt bij het college van burgemeester en wethouders, inhoudelijk geadviseerd door de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Op basis van de potentiële impact en de noodzaak van wettelijk maatregelen (lees ‘dwangmaatregelen’) worden de meldingsplichtige ziekten onderverdeeld in groep A, B1, B2 en C. In geval van A-ziekten: pokken, polio, SARS en Nieuwe Influenza A/H1N1, komt de regie in handen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM adviseert de minister door middel van een Outbreak Management Team (OMT). Vroege signalering en melding van aangifteplichtige ziekten, of clusters van nog onbekende oorzaak, door de arts aan de GGD is essentieel voor een adequate bestrijding.

Literatuur

 1. 1.
  Vliet JA van, Haringhuizen GB, Timen A, Bijkerk P. Veranderingen in de meldingsplicht voor infectieziekten door de Wet Publieke Gezondheid. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:B79.Google Scholar
 2. 2.
  Kraaij-Dirkzwager MM. Plichten bij infectieziekten. Med Contact 2009;64:742-6.Google Scholar
 3. 3.
  Gotz HM, Ossewaarde JM, Nieuwenhuis RF, Meijden WI van der, Dees J, Thio B, et al. Cluster van lymphogranuloma venereum onder homoseksuele mannen in Rotterdam, met grensoverschrijdende gevolgen. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:441-2.Google Scholar
 4. 4.
  Nieuwenhuis RF, Ossewaarde JM, Gotz HM, Dees J, Thio HB, Thomeer MG, et al. Resurgence of lymphogranuloma venereum in Western Europe: an outbreak of Chlamydia trachomatis serovar l2 proctitis in The Netherlands among men who have sex with men. Clin Infect Dis 2004;39:996-1003.Google Scholar
 5. 5.
  Steenbergen JE van, Morroy G, Groot CA, Ruikes FG, Marcelis JH, Speelman P. Een uitbraak van Q-koorts in Nederland - mogelijk verband met geiten". Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:1998-2003.Google Scholar
 6. 6.
  Peters CJ. Marburg and ebola virus hemorrhagic fevers. In: Mandell GL, Bennett JD, Dolin R (eds). Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases. Philadelphia: Elsevier, 2010, p. 2259-63.Google Scholar
 7. 7.
  Timen A", Koopmans MP, Vossen AC, Doornum GJ van, Günther S, Berkmortel F van den, et al. Response to imported case of Marburg hemorrhagic fever, the Netherlands. Emerg Infect Dis 2009;15:1171-5.Google Scholar
 8. 8.
  WHO update 24 april 2009. www.who.int, bezocht op 24-4-2009.
 9. 9.
  Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Influenza: Operationeel deeldraaiboek II, Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland. RIVM. http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/draaiboeken/#
 10. 10.
  Timen A, Wijngaarden JK van, Steenbergen JE van. De (on)zichtbare scheiding tussen een uitbraak en een crisis. In: Muller ER, Rosenthal U, Helsloot I, Dijkman ERG van (red.). Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer, 2010.Google Scholar
 11. 11.
  Fauci AS, Touchette NA, Folkers GK. Emerging infectious diseases: a 10-year perspective from the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Emerg Infect Dis 2005;11:519-25.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • C. M. Swaan
  • 1
 • A. Timen
 1. 1.

Personalised recommendations