Bijblijven

, Volume 26, Issue 3, pp 48–56 | Cite as

Diabetische nefropathie

 • I. Drion
 • H. J. G. Bilo
Artikel
 • 171 Downloads

Samenvatting

Diabetes is de meest voorkomende oorzaak van terminaal nierfalen. Goede diagnostiek, monitoring en behandeling van nefropathie zijn van groot belang. De recentelijk gepubliceerde Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade geeft handvatten voor de patiënten bij wie micro/macroalbuminurie en een al dan niet verminderde nierfunctie is vastgesteld, met als doel complicaties te voorkomen of te vertragen. Nadruk hierbij ligt op de diagnostiek en behandeling van nierfunctiestoornissen en microalbuminurie en het daarmee gepaard gaande verhoogde risico op hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen. Tevens zal het besluit worden toegelicht om patiënten ouder dan 65 jaar met een eGFR < 60 ml/min niet zonder meer door te verwijzen naar de tweede lijn.

Literatuur

 1. 1.
  Bo S, Ciccone G, Rosato R, Grassi G, Merletti F, Pagano GF. Renal damage in patients with type 2 diabetes: a strong predictor of mortality. Diab Med 2005;22:258-65.Google Scholar
 2. 2.
  Tozawa M, Iseki K, Iseki C, Oshiro S, Ikemiya Y, Takishita S. Influence of smoking and obesity on the development of proteinuria. Kidney Int 2002;62:956-62.Google Scholar
 3. 3.
  Jong PE de, Verhave JC, Pinto-Sietsma SJ, et al. Obesity and target organ damage: the kidney. Int J Obes 2002;26, suppl 4:S21-24.Google Scholar
 4. 4.
  Baan CA, Schoemaker CG. Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang, 2009. Beschikbaar via www.rivm.nl.
 5. 5.
  United Renal Data System. Annual Data report 2009. Beschikbaar via www.usrds.org.
 6. 6.
  Stengel B, Billon S, Dijk P van, Jager KJ, Dekker FW, Simpson K, et al. Trends in the incidence of renal replacement therapy for end-stage renal disease in Europe, 1990–1999. Nephrol Dial Transplant 2003;18:1824–33.Google Scholar
 7. 7.
  Almdal T, Norgaard K, Feldt-Rasmussen B, Deckert T. The predictive value of microalbuminuria in IDDM. A five-year follow-up study. Diab Care 1994;17:120-5.Google Scholar
 8. 8.
  Dinneen SF, Gerstein HC. The association of microalbuminuria and mortality in non-insulin-dependent diabetes mellitus. A systematic overview of the literature. Arch Intern Med 1997;157:1413-8.Google Scholar
 9. 9.
  CBO-NIV. Richtlijn diabetische nefropathie, 2006. Beschikbaar via www.internisten.nl/home/richtlijnen/definitief.
 10. 10.
  Grauw WJ de, Lisdonk EH van de, Hoogen HJ van de, et al. Screening for microalbuminuria in type 2 diabetic patients: evaluation of a dipstick test in general practice. Diab Med 1995;12:657-63.Google Scholar
 11. 11.
  Bakker AJ, Grauw WJC de. Methoden van urineverzameling voor het bepalen van micro-albuminurie: tijd voor consensus. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2012-15.Google Scholar
 12. 12.
  Rutten GEHM, Grauw WJC de, Nijpels G, Goudswaard AN, Uitewaal PJM, Does FEE van der, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Tweede herziening. Huisarts Wet 2006;49:137-52.Google Scholar
 13. 13.
  Grauw WJC de, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, et al. Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade. Huisarts Wet 2009;52:586-97.Google Scholar
 14. 14.
  Cockroft DW, Gault MH. Prediction of creatinineclearance from serum creatinine. Nephron 1976;16:31-41.Google Scholar
 15. 15.
  Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease study group. Ann Intern Med 1999;130:146-70.Google Scholar
 16. 16.
  United Kingdom Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13.Google Scholar
 17. 17.
  Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006. Beschikbaar via www.cbo.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • I. Drion
  • 1
 • H. J. G. Bilo
 1. 1.

Personalised recommendations