Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 17, Issue 1, pp 135–137 | Cite as

Werken met imaginatie ter ondersteuning van reflectie

  • Ria Wijdeven
Signalement
  • 20 Downloads

Samenvatting

Tijdens een workshop met het thema ‘reflectie in supervisie’ voor huisarts-supervisoren, heb ik twee keer geëxperimenteerd met imaginatie ofwel geleide fantasie als voorbereiding op een zitting supervisie over supervisie (sos). Deze ervaring is zo goed bevallen, dat ik dit graag als mogelijke werkvorm wil presenteren. In een geleide fantasie wordt een ander deel van het bewustzijn aangesproken dan het logisch rationele.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Ria Wijdeven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations