Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 17, Issue 2, pp 104–107 | Cite as

Boekbespreking

Hilarion G. Petzold, Integrative Supervision, Meta-Consulting und Organisationsentwicklung: Modelle und Methoden reflexiver Praxis. Ein Handbuch. Paderborn, Junfermann, 1998, 536 p. isbn 3 87387 375 3. Prijs 68,00 dm/ 34,77 Euro.
  • Louis van Kessel
Literatuur
  • 14 Downloads

Samenvatting

Op basis van zijn meer dan dertigjarige internationale ervaring als organisatie-adviseur en supervisor stelt Petzold in deze Duitstalige publicatie zijn ‘integratieve benadering’ van supervisie, organisatie-ontwikkeling, coaching en innovatief management voor. Deze is een voortzetting en uitbreiding van de door hem, samen met Johanna Sieper, eerder ontwikkelde benadering van ‘integratieve psychotherapie en psychosociaal werk’. Hijzelf kent deze een sociaal-fenomenologische en sociaal-constructivistische positie toe (68 e.v.).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Louis van Kessel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations