Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 17, Issue 3, pp 69–71 | Cite as

Carla van Brederode over supervisie bij nietwerken

De praktijk
  • 7 Downloads

Samenvatting

In drie recente afleveringen van dit tijdschrift Supervisie in Opleiding en Beroep (1999) 3, 35-37; 16 (1999 4, 49-51 en 17 (2000) 1, 35-37 zijn in het kader van deze rubriek ervaringen en reflecties van supervisoren over supervisie aan mensen die toen niet werkten aan de orde geweest. In onderstaand commentaar blikt Carla van Brederode (docent supervisiekunde en s.o.s.-supervisor) terug op de vorige bijdragen. Zij gaat vooral in op de bijdrage van Marijke Beukema, die zij waardeert als ‘verfrissende bijdrage aan de discussie en een vernieuwende bijdrage aan het vak’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations