Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 33, Issue 7, pp 12–14 | Cite as

De thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuiszorg in beweging

Afstemming van het onderwijs op ontwikkelingen in de branche
 • Annelies Bannink
Artikelen
 • 243 Downloads

Samenvatting

Onderwijsinstellingen en leerbedrijven zijn steeds vaker met elkaar in gesprek over de inhoud en vormgeving van opleidingen in de verpleging en verzorging. Toch is er nog veel te doen over de aansluiting van het MBO-onderwijs op wensen van het werkveld Verpleging en Verzorging. Onder meer de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuiszorg (V&V-zorg) klagen over onvoldoende kennis en bekwaamheden van BPV-deelnemers en beginnende beroepsbeoefenaars. Men is niet tevreden over de samenwerking met onderwijsinstellingen wat betreft de beroepspraktijkvorming. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van verschillende ministeries, werkgevers- en werknemersorganisaties (Dijk 12, 2009).

De branche thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuiszorg is op zoek naar onderwijs dat past bij het eigen personeels- en opleidingsbeleid. Men voelt zich daarbij soms beperkt in keuzemogelijkheden door de reguliere, standaard MBO-opleidingen. Kortom: onderwijs op maat kan beter. Dit artikel beschrijft met welke ontwikkelingen thuiszorgorganisaties en V&V-zorginstellingen te maken hebben op landelijk en regionaal niveau en welke opleidingsvragen zij hebben. Tevens is dit een pleidooi voor een fijnmaziger analyse van de positie en problematiek van thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuiszorg en de specifiekere afstemming van het onderwijs op hun wensen.

Literatuur

 1. Dijk 12 (B. Detmar e.a.), Beroepspraktijkvorming in het MBO, Amsterdam, 2009Google Scholar
 2. Prismant, Regio-marge 2009, Utrecht, juni 2009Google Scholar
 3. Calibris, Calibris BPV-barometer, kans op stage en werk, Bunnik, januari 2009Google Scholar
 4. Calibris Kompas, Calibris, Bunnik, 2009Google Scholar
 5. MOVISIE, De uitvoering van de WMO in beeld, Trendrapport, Utrecht, juni 2008Google Scholar
 6. Ministerie OC&W, Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van MKB Nederland e.a., Den Haag, 2009Google Scholar
 7. Hoeksma, e.a., Zorgzwaartepakketten sector V&V, rapport, juli 2006Google Scholar
 8. Actiz e.a., Kwaliteitskader voor Verantwoorde zorg (2007)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Annelies Bannink
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations