Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 33, Issue 5, pp 18–23 | Cite as

Aansluiting vmbo-mbo

  • Martha Haverkamp
  • Henny Wiltjer
Artikelen
  • 172 Downloads

Samenvatting

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo in 2010 dreigt een situatie, waarbij opnieuw een breuk kan ontstaan in de doorlopende leerlijnen, doordat het mbo zich competentiegericht ontwikkelt en het vmbo de eindtermenstructuur handhaaft. Tegelijkertijd ligt hier ook een kans om in de doorlopende leerlijn iets te gaan doen met een aansluiting tussen vmbo en mbo op competentieontwikkeling van leerlingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Martha Haverkamp
    • 1
  • Henny Wiltjer
  1. 1.

Personalised recommendations