Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 33, Issue 4, pp 2–2 | Cite as

Dubbele moraal: spagaat in gezondheidszorg en onderwijs

  • Henk Ritzen
Redactioneel
  • 38 Downloads

Samenvatting

Nummer 4 van ‘Onderwijs en gezondheidszorg’ is het themanummer. Een thema dat na scherpe discussies en analyses binnen de redactie, weloverwogen is gekozen en samen met de auteurs is voorbereid. We hopen met dit themanummer een bijdrage te leveren aan reflectie op uw handelingspraktijk: in het onderwijs of in de zorg. Waarom dit thema? 2009 is het jaar van ‘de spagaat’: gaan we sparen of geven we geld uit; zijn we voor Europa of staan we sceptisch tegenover Europa; wil ik in een bureaucratische structuur werken, of ontdoe ik mij van allerlei disciplineringsvormen? We zijn op zoek naar evenwicht tussen de kwaliteit en de uitvoering van ons werk, of dat nu in het mbo- en hbo-gezondheidszorgonderwijs is, of in de zorgpraktijk. Dat maakt niet uit. Immers, iedereen wil goed werk leveren en zorgen dat studenten later, politiek en maatschappelijk, stevig in hun schoenen staan. De samenleving wordt immers gekenmerkt door afwezigheid van gedeelde idealen en gedeelde waarden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Henk Ritzen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations