Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 33, Issue 3, pp 24–26 | Cite as

Verplegen zonder middelen

  • Marjolein Berings
Artikelen
  • 36 Downloads

Samenvatting

Gloria is verpleegkundige in een klein ziekenhuisje in een dorp in Malawi Ze doet belangrijk werk en levert een essentiële bijdrage aan de gezondheid van haar landgenoten. In haar zelfgemaakte uniform verpleegt ze haar patiënten met hart en ziel. Maar soms vindt ze het moeilijk gemotiveerd te blijven…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Marjolein Berings
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations