Advertisement

Beslisboom: wie doet wat

  • Paulien Spieker
Raakvlak
  • 73 Downloads

Samenvatting

Bij multidisciplinaire samenwerking is het belangrijk dat duidelijk is wie wat doet. Daarom ontwikkelden de diëtisten Irma Oosterhof en Ay Lien Gho een beslisboom, waarmee de hartfalenverpleegkundige weet wanneer hij een diëtist moet inschakelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Paulien Spieker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations