Advertisement

Richtlijn zelfcontrole voor mensen met diabetes mellitus

 • La Croix
Richtlijnen
 • 201 Downloads

Samenvatting

Ruim honderdduizend mensen met diabetes mellitus bepalen dagelijks zelf hun bloedglucosewaarden, op basis waarvan ze belangrijke beslissingen nemen over hun behandeling. De bloedglucosewaarden moeten dus

Literatuur

 1. Alto WA, Meye D, Schneid J, Bryson P, Kindig J. 2002. Assuring the accuracy of home glucose monitoring. The Journal of the American Board of Family Practice. Vol 15, no 1, 1-6.Google Scholar
 2. Bergenstal R, Pearson J, Cembrowski GS, Bina D, Davidson J, List S. 2000. Identifying variables associated with inaccurate selfmonitoring of blood glucose: proposed guidelines to improve accuracy. The Diabetes Educator: Vol 26, No 6, 981-989.CrossRefGoogle Scholar
 3. Dorchy H, Van Vlaenderen C, Roggemans MP. Sources of errors in blood glucose self-monitoring in 100 young diabetics: Oral Presentation ISPAD 2002.Google Scholar
 4. (NDF) Nederlandse Diabetes Federatie. 2003. Zorgstandaard voor goede diabeteszorg. Amersfoort.Google Scholar
 5. (NDF) Nederlandse Diabetes Federatie 2000. Advies zelfcontrole NDF-werkgroep Genees- en hulpmiddelen: Zelfcontrole van het bloedglucosegehalte bij diabetes mellitus. Leusden.Google Scholar
 6. Nijpels G, Serree MJ, Dekker JM, Heine RJ. 2003. Zelfcontrole door patiënten met diabetes mellitus type-2, een jaar na aanvang: gebruikersfouten bij een kwart. Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde: Vol 147, No 22, 1068-1070.Google Scholar
 7. Schrot RJ, Foulis PR, Morrison AD, Farese RV. 1999. A Computerized Model for Home Glucose Monitoring Proficiency Testing: Efficacy of an Innovative Testing Program. The Diabetes Educator: Vol 25, No 1, 48-55.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • La Croix
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations