Advertisement

Vraag: Is de door gespecialiseerde verpleegkundigen geïnitieerde voorlichting aan eerstelijnszorgverleners ter verbetering van het bereiken van doelstellingen voor diabetespatiënten effectief?

Review voorlichting aan eerstelijnszorgverleners

Samenvatting

Het vaststellen van de effectiviteit van door gespecialiseerde verpleegkundigen verzorgde voorlichting in de eerstelijnszorg ten behoeve van betere regulering van hypertensie en hyper-lipidemie bij diabetespatiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations