Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 6, pp 14–15 | Cite as

‘Jammer van het hart!’

  • Erwin J. O. Kompanje
Ethiek

Samenvatting

Bij aankomst op de seh-afdeling was het eigenlijk al direct duidelijk: het schedelhersenletsel dat de 15-jarige Jeroen had opgelopen was zodanig ernstig, dat de kans dat hij het niet zou overleven groot was. Nu, ruim zeven dagen verder, wordt de beslissing genomen om de behandeling te staken. Een van de intensivisten en een verpleegkundige bespreken de beslissing met de ouders van de jongen. De ouders hadden dit moment zien aankomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations