Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 5, pp 4–4 | Cite as

Kwart van verpleegkundigen en artsen weigert griepprik

Korte berichten

Samenvatting

Zowel een kwart van de verpleegkundigen als van de artsen zegt zich niet in te willen laten enten tegen Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations