Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 4, pp 10–13 | Cite as

Vallen en opstaan

Blauwe plekken bij kinderen? Wees alert
  • Irma Spaans
  • Lia van Sommeren
Verpleegtechnisch
  • 57 Downloads

Samenvatting

In september 2008 introduceerde de KNMG de nieuwe meldcode kindermishandeling. In het vorige nummer van Critical Care zijn de stappen van de code uitgelegd. In dit nummer passen we de code toe op een casus die zich op elke SEH kan voordoen: de blauwe plekken. Een lastig letsel want wanneer is een blauwe plek nu gewoon kinderleed en wanneer geldt het als verdacht?

Literatuur

  1. Wolzak A. Kindermishandeling – signaleren en handelen. Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen. NIZW.Google Scholar
  2. Reijders UJL et al. Herkenning van letsel door lichamelijk geweld. Prelum uitgevers. Houten, 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Irma Spaans
    • 1
  • Lia van Sommeren
  1. 1.

Personalised recommendations