Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 4, pp 4–4 | Cite as

Stop met stomen

Korte berichten
  • 7 Downloads

Samenvatting

De arts verrichtte zijn studie bij drie Nederlandse brandwondencentra en het Letsel Informatie Systeem. Uit het onderzoek bleek dat de gevolgen van stomen catastrofaal kunnen zijn. In een periode van tien jaar meldden zich 31 patiënten bij de drie centra voor brandwonden als gevolg van de stoominhalatietherapie. Worden ook de patiënten meegeteld die zich aandienen bij de spoedeisendehulpafdelingen, dan is dit aantal jaarlijks naar schatting 30 tot 80 slachtoffers

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations